Sporto mokslas


„Sporto mokslas“ – Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas. Leidinys priskiriamas socialinių mokslų srities, sporto  edukologijos krypties, biomedicinos mokslų srities, sporto fiziologijos krypties, sveikatos, reabilitacijos, fizinio aktyvumo krypties, humanitarinių mokslų srities, sporto istorijos, filosofijos krypties mokslo darbams. Straipsnius jame publikuoja žymūs Lietuvos, Europos ir pasaulio mokslininkai, nagrinėjantys sporto mokslo teorijos, praktikos, treniruotės metodikos, sporto vadybos, olimpinio švietimo ir kitas problemas. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos. „Sporto mokslas“ – tai vienas pirmųjų mokslinių leidinių, pradėtas leisti 1995 m., 2006 m. Lietuvos mokslo tarybos įtrauktas į prestižinių žurnalų sąrašą.

Žurnale straipsniai spausdinami lietuvių, anglų kalbomis. Per metus išeina 4 numeriai. Iki 2015 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje.

Nuo 2015 m. žurnalui suteiktas tarptautinis standartinis elektroninio serialinio leidinio numeris. Leidinys nuo 2006 m. yra įtrauktas į INDEX COPERNICUS duomenų bazę bei Vokietijos federalinio Sporto mokslo instituto literatūros duomenų banką SPOLIT.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License