Redkolegijų politika

Temos ir problematika

Žurnalo „Sporto mokslas“ reikšmingumą lemia sporto mokslo teorijos ir praktikos, sportinio rengimo, sportininkų organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių, kūno kultūros metodikos, fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo, olimpizmo ir olimpinio švietimo idėjų sklaida. Žurnalo reikšmingumą didina tematikos įvairovė, apimanti visas sporto mokslo kryptis. Pažymėtina, kad spausdinami ir užsienio šalių autorių straipsniai, naujomis patirtimis plečiantys sporto mokslo minties erdvę. Šio leidinio išskirtinumas glūdi sporto mokslo tarpdisciplininiame  ryšyje su kitais mokslais.


 

Žurnalo sekcijos

Įvadas

Editors
  • Kazys Milašius
Unchecked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama

Socialiniai mokslai

Editors
  • Sniegina Poteliūnienė
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Sveikata, reabilitacija ir taikomasis fizinis aktyvumas

Editors
  • Algirdas Raslanas
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Biomedicinos mokslai

Editors
  • Sigitas Kamandulis
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Humanitariniai mokslai

Editors
  • Artūras Poviliūnas
Checked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Checked Recenzuojama

Kronika

Editors
  • Kazys Milašius
Unchecked Priimamos paraiškos Checked Indeksuojama Unchecked Recenzuojama
 

Recenzavimas

Skyrių atsakingieji redaktoriai

Socialinių mokslų

Prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (Lietuvos edukologijos universitetas) sniegina.pateliuniene@leu.lt

Sveikatos, reabilitacijos ir taikomojo fizinio aktyvumo

Prof. habil. dr. Algirdas Raslanas (Lietuvos edukologijos universitetas) algirdas.raslanas@leu.lt

Biomedicinos mokslų

Prof. dr. Sigitas Kamandulis (Lietuvos sporto universitetas)sigitas.kamandulis@lsu.lt

Humanitarinių mokslų

Doc. dr. Artūras Poviliūnas (Lietuvos olimpinė akademija) arturas.poviliunas@leu.lt

Kiekvienas "Sporto mokslo" žurnalo redakcijai pateikiamas straipsnio rankraštis vertinamas dviejų recenzentų. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai, atliekamas slaptas recenzavimas (ang. double blind review). Jeigu pateiktos mokslo publikacijos problematika yra tarpdalykinė, viena recenzija yra gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko. Recenzentai yra aktyvūs tos srities mokslininkai; bent vienas recenzentas yra iš kitos nei autorius institucijos. Tuo atveju, jeigu vieno recenzento išvada yra teigiama, o kito – neigiama, skiriamas trečias recenzentas. Recenzijos formą galite rasti čia.

 

Atviroji prieiga

Visos žurnalo publikacijos yra laisvai prieinamos skatinant visuotinį keitimąsi žiniomis.