Žurnalo istorija

Žurnalas „ Sporto mokslas“ 2015 m. birželio 8 d.  paminėjo garbingą sukaktį — prieš 20 metų išėjo pirmasis žurnalo numeris. Per šį laikotarpį žurnalas nuėjo ilgą, sudėtingą raidos ir brandos kelią, jis išliko, išgyveno, išaugo, tapo neatsiejama gyvybinga šalies sportinio gyvenimo dalimi.

1994 metais Lietuvos sporto mokslo taryba ir Lietuvos olimpinė akademija išleido leidinį „Sporto mokslo žinios". Redaktorių tarybą sudarė A. Gailiūnienė, J. Jankauskas, P. Karoblis (vyriausiasis redaktorius), A. Raslanas, A. Stasiulis, J. Žilinskas (atsakingasis sekretorius).

1995-aisiais praplėsta Redaktorių taryba (ją sudarė: habil. dr. prof. B. Bitinas, habil. dr. prof. S. Kregždė, habil. dr. prof. J. Jankauskas, habil. dr. prof. P. Karoblis, dr. A. Raslanas, habil. dr. prof. A. Gailiūnienė, doc. dr. A. Stasiulis, habil. dr. prof. S. Stonkus, doc. J. Žilinskas), žurnalas pavadintas „Sporto mokslu", suskirstytas į skyrius, kiekvienam tarybos nariui priskirta atitinkama mokslo kryptis. Žurnale dar numatyta informuoti apie įvykusius mokslinius simpoziumus, konferencijas, seminarus, anonsuoti būsimus mokslo renginius, pranešti apie apgintas disertacijas, skelbti mokslo naujoves, aprašyti technikos išradimus ir patobulinimus sporto srityje. Straipsniai turėjo būti recenzuojami ir pateikiama reziumė anglų kalba. Vyriausiuoju redaktoriumi liko P. Karoblis, atsakinguoju sekretoriumi —J. Žilinskas, lietuvių kalbos redaktore ir korektore — Z. Šakalinienė, anglų kalbos — R. Urmulevičiūtė-Žilinskienė. Žurnalo viršelį sukūrė dailininkė Rasa Dočkutė, žurnalo dizainą - Romas Dubonis.

1995   metais išėjo du „Sporto mokslo" numeriai, 1996 metais - trys, o nuo 1997žurnalas tapo ketvirtiniu -per metus išleidžiami keturi numeriai. Laikui bėgant keitėsi Redaktorių tarybos sudėtis, vienus Lietuvos sporto mokslininkus keitė kiti, į tarybą buvo įtraukta užsienio šalių mokslininkų, kurie, kaip ir kiekvienas Redaktorių tarybos narys, kuruoja tam tikros mokslo krypties straipsnius. Iš pradžių žurnale buvo spausdinami verstiniai užsienio mokslininkų straipsniai, o vėliau ir užsienio autorių straipsniai anglų kalba.

1996   metais Lietuvos Mokslo Taryba pripažino žurnalą prestižiniu. 2006 metais žurnalas įtrauktas į INDEX COPERNICUS duomenų bazę ir Vokietijos federalinio sporto mokslo instituto literatūros duomenų banką SPOLIT, į Lietuvos mokslo žurnalų katalogą, kuris pristato žurnalą visose mokslinėse konferencijose, knygų mugėse, internete. Per sunkų darbą įgyti šie mokslo kokybės vertinimo rodikliai skatina išlikti konkurencingame mokslo pasaulyje, įtvirtinti Lietuvos sporto mokslo vertybes Lietuvoje ir užsienio šalyse. Žurnalas ir ateityje turi likti sporto, kultūros, mokslo sargyboje, išlikti, išsaugoti bendrą Lietuvos sporto ir kultūros laimėjimų lopšį ir matyti ateities perspektyvas. Žurnale spausdinami ne tik mūsų šalies mokslininkų straipsniai, bet skelbiami ir naujausi Vokietijos, Anglijos, JAV, Lenkijos, Graikijos, Rusijos, Ukrainos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių autorių mokslinių tyrimų duomenys. Spausdinama Lietuvos sporto mokslo konferencijų medžiaga, Tarptautinės olimpinės akademijos mokslininkų pranešimai, jaunųjų Lietuvos mokslininkų disertaciniai darbai, trenerių veiklos patirtis rengiant didelio meistriškumo sportininkus olimpinėms žaidynėms, Europos ir pasaulio čempionatams.