Didelio meistriškumo biatlonininkų energijos gamybos genų profiliavimas

Nikolas Kruchynsky, Tatiana Lebed, Vitaly Marinich, Нelena Slyj, Natalja Shepelevich, Sergei Yevdaliuk

Santrauka


Darbo tikslas – ištirti didelio meistriškumo biatlonininkų energijos gamybos proceso genų profiliavimo galimybes. Darbe pateikiami 31 didelio meistriškumo biatlonininko 6 polimorfinių markerių sistemos rinkinys, veikiantis energijos gamybos procese (ACE, PPARA, PPARGC1A, PPARD, PPARGC1B ir PPARG2). Tyrimai atlikti laikantis reikiamų etikos reikalavimų, asmeninės informacijos konfidencialumo.

Tyrimo rezultatai parodė, kad dažniausiai randami aleliai yra: ACE geno D alelis (67,74 proc.), PPARA geno G alelis (77,42 proc.), PPARGC1A geno Ser alelis (56,45 proc.), PPARD geno T alelis (74,20 proc.), PPARG2 C alelgeno alelis (95,16 proc.), PPARGC1B geno C alelis (100 proc.).

Atlikti šios sportininkų grupės DNR tyrimai parodė pakankamai efektyvią energijos gamybą – tai patikimai patvirtinama aukštu jų sportinės kvalifikacijos lygiu. Kiekvieno sportininko genetinio potencialo tyrimas leidžia nustatyti arba patikslinti paveldimumo molekulinį mechanizmą ir papildo teorinę ir metodinę sportinio rengimo duomenų bazę. Nustačius įvairių sporto šakų sportininkų genotipų pasiskirstymo skirtumus, galima atlikti patikimą jaunųjų sportininkų genetinę prognozę.

Remiantis kitų pasaulio šalių mokslininkų tyrimų rezultatų analize ir šio darbo autorių atliktų tyrimų duomenimis, buvo sukurtas jaunųjų sportininkų atrankos algoritmas, leidžiantis geriau optimizuoti jų treniruočių procesą.

Raktažodžiai: genų profiliavimas, energijos gamyba, didelio meistriškumo sportininkas, biatlonas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.18


Visas tekstas:

PDF (English)