Suomijos trečios klasės mokinių dalyvavimo sporto klubų veikloje įtaka motoriniams įgūdžiams, tikslų užsibrėžimui, mokyklinio fizinio lavinimo suvokimui

Niilo Konttinen, Ville Kallinen, Kaisu Mononen, Minna Blomqvist, Asko Tolvanen, Marc Lochbaum

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Daugelyje pasaulio šalių sporto klubai yra pagrindinė vieta, kur vaikai bei jaunimas gali užsiimti fizine veikla. Svarbiausias šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti Suomijos trečios klasės mokinių dalyvavimo sporto klubų veikloje įtaką realiems ir suvokiamiems motoriniams gebėjimams, tikslų išsikėlimui ir mokyklinio fizinio la­vinimo suvokimui. Tyrime dalyvavo 114 mergaičių ir 100 berniukų (N = 214). Visi vaikai buvo 10 metų amžiaus arba tai metais turėjo sulaukti šio amžiaus. Tyrimo dalyviai, atsižvelgiant į jų dalyvavimą ar nedalyvavimą vietinių sporto klubų veikloje, buvo suskirstyti į keturias grupes: „niekada“ nepriklausė sporto klubui (N = 40), „nutraukė“ sporto klubo lankymą (N = 24), aktyviai dalyvauja „laisvalaikiu“ (N = 53) ir aktyviai dalyvauja „varžybinėje“ sporto klubo veikloje (N = 97). Vaikams buvo duotas atlikti testas (Körperkoordinations Test für Kinder) ir klausimynas, kurių duomenimis remiantis buvo įvertintas vaikų motorinių gebėjimų suvokimas, tikslų išsikėlimas, užduočių atlikimas pagal tikėtinumo ir realaus atlikimo vertes. Pagrindinė tyrimo išvada – dalyvavimas varžybinėje sporto klubo veikloje teigiamai veikia tikruosius ir suvokiamus motorinius gebėjimus, ego tikslų išsikėlimą, pasitikėjimą mokykliniu fiziniu lavinimu. Ir svarbiausia, visi vaikai, neatsižvelgiant į lytį, kaip nustatyta, iš varžybinio dalyvavimo gauna vienodą naudą.

Raktažodžiai: fizinis aktyvumas, popamokinis sportas, KTK testas, tikslų pasiekimo teorija, gebėjimų su­vokimas, lyčių skirtumai.

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.1


Visas tekstas:

PDF (English)