Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių bei jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų priešvaržybinės emocinės būsenos ypatumai

Aleksandras Alekrinskis, Daiva Bulotienė, Rūta Dagytė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Nuo sportininko psichologinio pasirengimo priklauso jo priešvaržybinė būsena. Priešvaržybinė emocinė būsena – tai tokia būsena, kuri sportininkams pasireiškia iki varžybų likus maždaug dviem savaitėms ir tęsiasi iki pat jų pradžios (Malinauskas, 2010). Priešvaržybinė būsena pasireiškia kiekvienam individualiai ir šios būsenos pasireiškimas priklauso nuo varžybų reikšmingumo, varžovų pajėgumo, rungtynių organizavimo kokybės, trenerio ir kitų svarbių žmonių elgesio, individualių sportininko savybių.

Siekiant kuo geresnių sportinių rezultatų, privalu atlikti tyrimus ir sužinoti, ar sportininkai yra tinkamai pasirengę numatytoms varžyboms, kokia yra jų priešvaržybinė emocinė būsena.

Rezultatų aptarimas ir išvados. Atlikus anketinę apklausą ir išanalizavus SAN testo rezultatus paaiškėjo, kad Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių priešvaržybinio laikotarpio savijauta statistiškai nesiskiria nuo jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų savijautos lygio (p > 0,05). Tačiau tarp baidarių ir kanojų rinktinės narių dominuoja aukštas priešvaržybinės savijautos lygis (77 %), o šiek tiek daugiau nei pusės jaunųjų irkluotojų savijauta prieš varžybas yra vidutinio lygio (54 %). Tai reiškia, kad Lietuvos baidarių ir kanojų rinktinės nariams varžybos savijautai neigiamos įtakos nedaro ir jų savijauta yra geresnė nei jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų.

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių ir jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų savijautos ir nuo­taikos skirtumai statistiškai nėra reikšmingi (p > 0,05), o abiejų tiriamųjų grupių aktyvumas statistiškai patiki­mai skyrėsi (p < 0,05). Didelio meistriškumo Lietuvos baidarininkų ir kanojininkų aktyvumas yra aukštesnio lygio nei jaunių baidarių ir kanojų irkluotojų. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinės narių ir jaunųjų baidarininkų ir kanojininkų situacinis ir asmeninis nerimas statistiškai nėra reikšmingi (p > 0,05).

Raktažodžiai: baidarių ir kanojų irkluotojai, jaunieji baidarininkai ir kanojininkai, priešvaržybinė emocinė būsena.

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.2


Visas tekstas:

PDF (English)