Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai

Marius Baranauskas, Rimantas Stukas, Valerija Jablonskienė, Jonas Algis Abaravičius, Dalia Paškevičienė, Linas Tubelis, Edmundas Švedas

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

 Sportininkų mityboje didelė reikšmė teikiama optimaliam skysčių vartojimui. Lietuvoje nėra paskelbta oficialių rekomendacijų, kiek per dieną sportininkams būtina suvartoti vandens ir kitų gėrimų. Nėra duomenų, kuriuos pasitel­kus galima būtų įvertinti sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo įpročius. Mūsų tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų skysčių vartojimo ypatumus sportinės veiklos metu.

Siekiant įvertinti vandens ir gėrimų vartojimo įpročius, buvo ištirti 247 Lietuvos didelio meistriškumo sportininkai. Tyrimui taikytas anketinės apklausos metodas. Sportininkų kūno masės matavimai atlikti pasitelkiant BIA tetrapoliarinį elektrodų metodą. Ūgio matavimai atlikti panaudojant elektronines svarstykles.

Tyrimo duomenimis, 25 % Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų per dieną suvartoja nepakankamą vandens ir gėrimų kiekį. Pagal rekomendacijas tik kas trečias sportininkas kontroliuoja organizmo skysčių pusiausvyrą sportinės veiklos metu. Trečdalis dvikovos sportininkų vyrų (graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų) sportinės veiklos metu patiria vidutinio laipsnio organizmo dehidrataciją. Jėgą ir greitumą ugdantys sportininkai vyrai ilgesnėse nei 60 min. trukmės pratybose per retai geria specialius angliavandenių gėrimus.

Įgyvendinant skysčių vartojimą skatinančias priemones daugiausia dėmesio turi būti sutelkta į sportininkes mo­teris, 14–18 metų amžiaus sportininkus, vidutinio laipsnio organizmo dehidrataciją per sporto pratybas patiriančius dvikovos sportininkus (graikų-romėnų imtynininkus, boksininkus); taip pat įskaitant sportininkus, kurie negeria spe­cialių sportininkams skirtų angliavandenių gėrimų per ilgos trukmės (> 60 min.) jėgą ir greitumą ugdančias pratybas.

Raktažodžiai: sportininkai, vanduo ir gėrimai, didelis meistriškumas.

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.4


Visas tekstas:

PDF