Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai

Marius Baranauskas, Rimantas Stukas, Valerija Jablonskienė, Jonas Algis Abaravičius, Dalia Paškevičienė, Linas Tubelis, Edmundas Švedas

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

 Lietuvoje sportininkams trūksta motyvacijos sveikai maitintis, todėl jų mitybos įpročiai neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų. Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą lemiančius veiksnius.

Pasitelkus tiesioginio interviu metodą buvo ištirti 18 ± 3,3 metų amžiaus vidutiniškai per dieną 178,2 ± 63,7 min. besitreniruojantys 247 Lietuvos didelio meistriškumo sportininkai.

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausia sportininkus apie mitybą, maisto papildus informuoja sporto treneriai ir populiarioji literatūra. O gydytojų, per televizijos ir radijo laidas pateikiama informacija yra ribota ir nepakanka­ma, kad skatintų tinkamus sportininkų mitybos ir maisto papildų vartojimo įpročius. 81,4 % sportininkų pagrindinis maisto produktų pasirinkimo kriterijus yra skonis. Neatsižvelgiant į tai, jaunieji sportininkai dažniau sutelkia dėmesį į sveikatai palankų mitybos poveikį, dažniau mitybą derina su konkrečia sportine veikla. Vyresnio amžiaus jėgą ir greitumą ugdantys sportininkai vyrai savo mitybos įpročių nederina su konkrečia sportine veikla, dažniausiai nesirenka sveikatai palankaus maisto. Šio segmento sportininkams jų treneriai informacijos apie maisto papildus suteikia per mažai, jiems nepakanka iš gydytojų gaunamos informacijos.

Prioriteto tvarka dėmesys turi būti sutelktas į jėgą ir greitumą ugdančius sportininkus, juos profesionaliai ir pakankamu lygiu informuojant apie tinkamą mitybą ir racionalų maisto papildų vartojimą.

Raktažodžiai: maisto papildai, sportininkai, sveikatai palankus maistas.

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.5


Visas tekstas:

PDF