Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinis pajėgumas

Laura Jonauskaitė, Rolandas Jančiauskas

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Boksininkų sporto rezultatai ir jų sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau labiausiai nuo sportinio rengimo veiksmingumo. Daugiametis treniruotės procesas yra pakankamai sudėtinga sistema, kurią valdyti galima naudo­jant įvairias kontrolės rūšis, formas, priemones ir metodus. Tačiau daugiausia dėmesio bokse skiriama su judėjimo galimybėmis susijusiam sportininkų fiziniam pajėgumui, kadangi nuo jo iš esmės priklauso ir boksininkų rezultatai varžybinėje veikloje. Mokslinių tyrimų, analizuojančių boksininkų fizinį pajėgumą, nėra daug, todėl šiame straipsnyje ir buvo aktualu paanalizuoti suaugusių boksininkų fizinio pasirengimo ypatumus bei ištirti jų fizinį pajėgumą. Tyrimo objektas – Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinis pajėgumas. Tyrimo tikslas – ištirti Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą. 2. Palyginti Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ tirtų sportininkų fizinio pajėgumo rezultatus su Lietuvos gyventojų referentinėmis skalėmis. Tyrimo metu buvo taikyti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (testavimas) ir statistinė duomenų analizė. Tyrimas buvo atliekamas 2018 m. vasario–balandžio mėnesiais Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ salėje ir Klaipėdos miesto centriniame stadione. Siekiant ištirti suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą buvo pasitelkti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (testavimas) ir statistinė duomenų analizė. Tyrime savanoriškai sutiko dalyvauti 44 Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ boksininkai. Testuojant tiriamuosius buvo atlikti šie fizinio pajėgumo testai: „Sėstis ir gultis“, prisitraukimai prie skersinio, „Sėstis ir siekti“, plaštakos suspaudimas, šuolis į tolį iš vietos, „Flamingo“ testas, rankų lenkimas ir tiesimas gulint, 10 × 5 m bėgimas šaudykle, 3 km bėgimas.

Ištyrus Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinį pajėgumą nustatyta, kad: „Sėstis ir gul­tis“ testo rezultatų vidurkis buvo 35,8 ± 3,64 karto; „Prisitraukimų prie skersinio“ testo vidurkis – 19,5 ± 3,34 karto, „Rankų lenkimas ir tiesimas gulint“ testo rezultatų vidurkis – 91,4 ± 18,55 karto, „3 km bėgimo“ – 13 min. 54 s ± 1 min. 3 s, „Sėstis ir siekti“ – 27 ± 5,83 cm, dešinės ir kairės plaštakos jėgos rezultatų vidurkis, atitinkamai – 57,5 ± 5,7 ir 56,2 ± 4,33 kg, „Šuolis į tolį iš vietos“ – 263,2 ± 17,76 cm, „Flamingo“ testo vidurkis – 0,6 ± 0,58 karto. Pa­lyginus tirtų boksininkų fizinio pajėgumo rezultatus su Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo referentinėmis skalėmis nustatyta, kad mūsų tirti boksininkai statistiškai reikšmingai daugiau kartų atliko atsisėdimų iš padėties gulint per 30 s, prisitraukimų prie skersinio, atsispaudimų, buvo vikresni, turėjo geresnę pusiausvyrą (p < 0,05). Tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojai statistiškai reikšmingai buvo lankstesni nei mūsų tirti boksininkai (p < 0,05). Suaugusių boksininkų 3 km bėgimo, dešinės ir kairės plaštakos jėgos rezultatai buvo prastesni nei Lietuvos gyventojų vidurkiai, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo nustatyta (p > 0,05).

Raktažodžiai: boksininkai, vyrai, fizinis pajėgumas.

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.6


Visas tekstas:

PDF