Kūno kultūros ir sporto bei sveikatingumo technologijų instituto įkūrimas Ukrainos nacionaliniame Ivano Černiachovskio gynybos universitete

Oleksandr Petrachkov, Nadiia Vysochina

Santrauka


[tekstas anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Fizinis parengtumas yra vienas iš pagrindinių karių kovinio rengimo elementų, lemiančių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, karinių dalinių, teisėsaugos institucijų darbuotojų kovinio pasirengimo lygį. Pastaruoju metu Ukrainos saugumo ir gynybos sektoriaus struktūroms yra aktualus centralizuotas ir kokybiškas fizinio ugdymo ir sporto specialistų rengimas.

Ukrainos gynybos ministerija atlieka sistemingą darbą tobulindama jaunimo karinį švietimą ir siekia pri­artinti savo karių rengimo sistemą prie NATO šalių karinio mokymo sistemos. Šių šalių patirtis rodo, kad būtina centralizuoti kariuomenės, teisėsaugos institucinį fizinio rengimo ir sporto specialistų mokymą, organizuoti mokslinius tyrimus šioje sistemoje.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Institutas pradėjo rengti Ukrainos kariuomenės ir teisėsaugos institucijų fizinio ugdymosi ir sporto specialistus. Baigę šią programą absolventai įgis jaunesniojo bakalauro laipsnį ir „fizinio ugdymo instruktoriaus“ bei „meistro“ kategoriją pagal Ukrainos kūno kultūros ir sporto specialybės kodą 017 – „Fizinis ugdymas, specialusis fizinis ugdymas ir sportas Ukrainos ginkluotose pajėgose ir teisėsaugos institucijose“.

2016 m. gegužės 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos įsakyme Nr. 275 „Dėl fizinio ugdymo ir sporto plėtros Ukrainos ginkluotosiose pajėgose koncepcijos iki 2020 metų“ tvirtinama, kad vienas iš svarbiausių šio Instituto uždavinių – vykdyti mokslinę veiklą tiriant aktualius fizinio rengimo ir sporto plėtros klausimus Ukrainos ginkluotosiose pajėgose ir teisėsaugos institucijose, taip pat kelti dėstytojų ir mokslinio personalo kvalifikaciją. Šiuo tikslu Institute sukurtas Mokslinės veiklos centras. Ukrainos nacionalinio gynybos universiteto bazėje įsteigta Fizinio ugdymo ir sporto plėtros koordinavimo metodinė taryba, kurios sudėtyje yra žymiausi šalies fizinio ugdymo ir sporto srities mokslininkai.

Institute rengiami specialistai, išklausę mokymo programos kursą, įgis jaunesniojo bakalauro laipsnį ir galės dirbti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, saugumo ir gynybos sektoriaus struktūrose fizinio rengimo ir sporto sekto­riaus specialistais, kitose mokslo ir ugdymo įstaigose.

We invite you to cooperate!

https://nuou.org.ua/en/u/stru/insti/nnifp.html

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95


Visas tekstas:

PDF (English)