Didelio meistriškumo biatlonininkų šaudymo parametrų ypatumai Pasaulio biatlono taurės etapų ir Sočio žiemos olimpinių žaidynių varžybose

Tomas Kaukėnas, Stanislavas Sabaliauskas

Santrauka


Efektyvesnis fizinis sportininkų rengimas, tobulesnis sportinis inventorius, naujos slidinėjimo trasų ir slidžių ruošimo technologijos lemia didesnį sportininkų trasų įveikimo greitį ir glaudesnius varžybų rezultatus. Dėl didėjančios konkurencijos tarp biatlonininkų taiklumo ir šaudymui skiriamo laiko rodikliai tampa ypač aktualūs sportininkams, siekiantiems geriausių rezultatų. Vertinant įvairių šalių biatlonininkų varžybų rodiklius, tikslinga analizuoti šaudymo parametrus, nuo kurių priklauso sportininkų rezultatai.

Tyrimo tikslas – nustatyti geriausiųjų pasaulio ir Lietuvos biatlonininkų, dalyvavusių 2013–2014 metų pasaulio biatlono taurės etapų ir Sočio žiemos olimpinių žaidynių varžybose, šaudymo parametrų ypatumus. Tyrimui atrinkti biatlonininkai (vyrai, n = 88), iškovoję įskaitinius taškus Pasaulio biatlono taurės varžybose. Duomenų analizei buvo naudojami 2013–2014 metų Pasaulio biatlono taurės etapų ir 2014 m. Sočio žiemos olimpinių žaidynių techniniai sprinto bei individualių varžybų rezultatų protokolai ir detalieji šaudymo rezultatų protokolai. Buvo analizuojami šaudymo gulint ir stovint taiklumo rodikliai (proc.); nustatyti šaudymo ciklo parametrai: laikas iki pirmo šūvio (s), laikas tarp šūvių (s), šautuvo užsidėjimo ir šaudymo vietos palikimo laikas (s), bendras šaudymo laikas (s); atlikta netaiklių šūvių rodiklių analizė. Iš viso analizuota 1310 šaudymų (po 655 šaudymus gulint ir stovint). Duomenys apdoroti programa SPSS 22.0 for „Windows“. Skirtumas tarp vidurkių laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.

Tyrimo rezultatai parodė, kad biatlonininkų šaudymo taiklumui būdinga didelė sklaida, ypač šaudymo stovint (V = 40,1 %). Geriausiųjų biatlonininkų šaudymo gulint taiklumas vidutiniškai yra 85,3 ± 5,94 % (nuo 63,8 iki 95,8 %), šaudymo stovint – 79,1 ± 6,3 % (nuo 62,0 iki 92,5 %). Bendras sportininkų šaudymo taiklumas – 82,1±5,03 % (nuo 67,5 iki 90,9 %). Paaiškėjo, kad biatlonininkų sprinto ir individualių varžybų šaudymo ciklo laikų sklaida maža. Šaudymo stovint ciklas yra greitesnis už šaudymo gulint ciklą (p < 0,001). Vidutinis šaudymo gulint laikas yra 30,7 ± 4,1 s. Šaudyti gulint pasiruošiama ir pirmas šūvis iššaunamas vidutiniškai per 16,2 s, antras–penktas šūviai atliekami 2,6–2,8 s intervalu. Vidutinis šaudymo stovint laikas yra 25,9 ± 3,1 s. Šaudymui stovint pasiruošiama ir pirmas šūvis atliekamas vidutiniškai per 13,7 s, o antras–penktas šūviai atliekami 2,4–2,5 s intervalu. Per individualias varžybas biatlonininkai pirmą šūvį gulint atlieka lėčiau, tačiau visus kitus šūvius iššauna greičiau nei per sprinto rungtį, o šaudyti stovint pasiruošia ir visus šūvius atlieka greičiau nei sprinto varžybose. Biatlonininkai per sprinto ir individualias varžybas šaudydami iš gulimos padėties dažniausiai nepataiko pirmo šūvio (p < 0,05), o šaudydami iš stovimos padėties – paskutinio šūvio (p < 0,05).

Lietuvos olimpinės rinktinės nario T. K. bendras šaudymo taiklumas (81,5 %) yra labai panašus ir statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo kitų biatlonininkų šaudymo taiklumo rodiklių. Sportininko T. K. šaudymo gulint taiklumas yra 90,1 %, šaudymo stovint – 73,0 %, vidutinis šaudymo gulint laikas – 27,8 s, šaudymo stovint – 27,7 s. T. K. šaudymo gulint laikas yra mažesnis (p < 0,05), o šaudymo stovint laikas statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo minėtų biatlonininkų šaudymo laikų.

Raktažodžiai: biatlonas, šaudymo taiklumas, šaudymo laikas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.15


Visas tekstas:

PDF