13–14 metų mokinius pasirinkti futbolą ir treniruotis skatinančių veiksnių ugdomoji raiška

Donatas Gražulis, Darius Radžiukynas, Šarūnas Beivydas

Santrauka


Tyrimo tikslas – nustatyti 13–14 metų mokinių pasirinkti futbolą ir treniruotis skatinančių veiksnių ugdomąją raišką. Tyrimo objektas: „Ateities“ sporto klubo 13–14 metų futbolininkai (n = 20). Tyrimo metodai: anketinė apklausa, matematinė statistika. Apsispręsti pasirinkti ir kultivuoti konkrečią sporto šaką mokinius skatina socialiniai, sportiniai interesai, noras atskleisti savo žinias, gebėjimus, įgūdžius, mokėjimus, vertybines nuostatas sportinėje veikloje ir ugdyti asmenybę, siekti sportinės reprezentacijos. Pažymėtina, kad treniruotis skatinantys veiksniai pasirenkant įvairias sporto šakas turi bendrų ir skiriamųjų požymių, priklauso nuo sporto šakos specifikos, amžiaus, lyties, sportinio meistriškumo. Iki šiol dar mažai tyrinėta, kokie veiksniai skatina 13–14 metų mokinius pasirinkti futbolą.

Tiriant nustatyta, kad 13–14 metų mokiniai futbolą pasirenka daugiausia patys (65 %), patinka futbolo varžybos (40 %), žaidimo technika (40 %), mažiau sekė garsių futbolininkų pavyzdžiu (25 %), nedaug dėl sporto šakos populiarumo (25 %), nedaug kam patarė tėvai (20 %), mažai ką pakvietė treneris (10 %). Ryškiausiai treniruotis skatina noras pakliūti į nacionalinę rinktinę (85 %), populiarų klubą (75 %), dalyvauti varžybose (70 %), noras būti sveikam ir stipriam (80 %), įgyti naujų įgūdžių (70 %), bendrauti (50 %), turiningai praleisti laisvalaikį (55 %), įdomios treniruotės (55 %), geri santykiai su draugais (45 %), ateities materialinė gerovė (50 %).

Futbolo treniruotėse, apklaustųjų nuomone, stiprinama sveikata (90 %), ugdomas gebėjimas sutelkti dėmesį ir jėgas siekiant tikslo (70 %), mokoma sąžiningai ir atsakingai vykdyti užduotis (70 %), drąsiai ir atkakliai veikti (50 %), savarankiškai kritiškai vertinti nesėkmes (40 %), valdyti elgesį ir emocijas (40 %), ieškoti nesėkmės priežasčių (35 %), ieškoti trenerio (35 %) ir tėvų (30 %) paramos ir kt. Jauni futbolininkai teigia, kad svarbiausios ugdomos vertybės, padedančios siekti geresnių sportinės saviraiškos ir saviugdos rezultatų, yra ištvermingumas (80 %), darbštumas (60 %), ryžtingumas (50 %), atsakingumas (45 %), drąsa (40 %).

Tyrimo duomenimis, 90 % futbolininkų tiki, kad gali pasiekti gerus sportinius rezultatus, 75 % džiaugiasi, kad turiningai leidžia laisvalaikį, 70 % patenkinti, kad turi mėgstamą užsiėmimą, 35 % – kad ugdo savarankiškumą.

Raktažodžiai: futbolas, jaunieji futbolininkai, treniruotis skatinantys veiksniai, ugdomoji raiška.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.40


Visas tekstas:

PDF