Biatlonininkų raumenų galingumo ugdymas aukštikalnių sąlygomis

Tomas Kaukėnas, Stanislav Sabaliauskas

Santrauka


Sportininkų rengimas aukštikalnėse yra plačiai nagrinėjamas didelio meistriškumo sportininkų rengimo ypatumas. Daugelio studijų duomenys rodo treniruotės taikymo aukštikalnių sąlygomis būdų ir poveikio sportininkų pajėgumui įvairovę. Treniruotės efektyvumas priklauso nuo to, kokiame aukštyje, kokios trukmės, kokiu laikotarpiu organizuojamos treniruočių stovyklos, kokios krypties taikomi fiziniai krūviai. Todėl sportininkų rengimo ir treniruotės organizavimo formų bei priemonių paieškos problema yra aktuali sporto mokslui. Darbo tikslas – įvertinti biatlonininkų raumenų galingumo ugdymo aukštikalnių sąlygomis programos efektyvumą. Tyrime dalyvavo Lietuvos jaunimo (18–19 m.) biatlono rinktinės sportininkai (n = 4, sportinis stažas 5–7 metai). Sportininkai 21 dieną gyveno ir treniravosi 1750 m aukštyje virš jūros lygio. Stovyklos mezociklą sudarė keturi penkių dienų trukmės mikrociklai. Per pirmąjį ir antrąjį mikrociklus sportininkai atliko mažesnės apimties ir intensyvumo fizinį krūvį, palyginus su treniruotės krūviu įprastomis sąlygomis. Trečiojo ir ketvirtojo mikrociklų treniruotės krūvių parametrai siekė įprastą lygį. Specialiajam biatlonininkų raumenų galingumui ugdyti buvo taikomos kartotinio pobūdžio anaerobinio glikolitinio raumenų galingumo ugdymo treniruotės. Sportininkų funkcinio pajėgumo tyrimai buvo atlikti ketvirtą dieną prieš ir devintą dieną po treniruočių stovyklos. Buvo vertinami fizinio išsivystymo rodikliai, kraujotakos sistemos funkcinis pajėgumas, vienkartinio raumenų susitraukimo galingumas, anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas, specialusis 10 s, 30 s ir 60 s trukmės darbo maksimaliomis pastangomis galingumas, kraujo morfologininė sudėtis, laktato (La) koncentracija kraujyje.

Tyrimo rezultatai parodė, kad 21 dienos trukmės mokomoji treniruočių stovykla 1750 m aukštyje virš jūros lygio turėjo teigiamą poveikį biatlonininkų širdies ir kraujotakos sistemos funkciniam pajėgumui (p < 0,05). Specialiojo raumenų galingumo ugdymas atliekant 30 s maksimalių pastangų darbą riedslidėmis teigiamai paveikė sportininkų galingumą skirtingose energijos gamybos zonose. Ypač padidėjo raumenų galingumo rodikliai atliekant 10 s, 30 s ir 60 s testą (p < 0,05). Treniruotės aukštikalnėse pagerino kraujo morfologinę sudėtį ir toleranciją laktatui.

Raktažodžiai: biatlonas, raumenų galingumas, aukštikalnės.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.44


Visas tekstas:

PDF